Łukasz Kulik i KWW Ostrołęka dla Wszystkich | POZYSKANE DOFINANSOWANIA
22230
page-template-default,page,page-id-22230,theme-stockholm,qode-social-login-1.0,qode-restaurant-1.0,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.5,menu-animation-underline,wpb-js-composer js-comp-ver-7.5,vc_responsive

 

 

 

 

 

1.Budowa ulicy Akacjowej, przebudowa ulicy Fortowej oraz przebudowa i budowa ul. Krańcowej na terenie miasta Ostrołęki

Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej

Wartość zadania: 9 342 420,16 zł

Dofinansowanie: 2 531 320,62 zł

 

2.Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków socjalnych w Ostrołęce

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Wartość zadania: 2 317 681 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 1 443 147 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa: 41 615 zł

 

3.Budowa dróg gminnych ul. Józefa Wybickiego oraz ul. Alfreda Markowskiego w Ostrołęce

Fundusz Dróg Samorządowych

Wartość zadania: 1 600 254,23 zł

Dofinansowanie: 1 097 784 zł

 

4.Budowa drogi gminnej nr 510044W – ulicy Dąbrowskiej w Ostrołęce

Fundusz Dróg Samorządowych

Wartość zadania: 1 285 302,42 zł

Dofinansowanie: 884 640,59 zł

 

5.Przebudowa drogi powiatowej nr 2538W w odcinku ul. gen. Zygmunta Padlewskiego i ul. Zygmunta Sierakowskiego w Ostrołęce

Funduszu Dróg Samorządowych

Wartość zadania: 5 570 348,35 zł

Dofinansowanie: 2 766 344 zł

 

6.Ograniczenie szkodliwych substancji w środowisku poprzez sadzenie nowych drzew na terenie miasta Ostrołęki

Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019

Wartość zadania: 118 401,42 zł

Dofinansowanie: 59 200,71 zł

 

7.Naprawa dróg dojazdowych – Rodzinny Ogród Działkowy „ENERGETYK”

Mazowiecki  Instrument Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019

Wartość zadania: 25 000 zł

Dofinansowanie: 10 000 zł

 

8.Przebudowa instalacji wodociągowej – Rodzinny Ogród Działkowy „CZECZOTKA”

Mazowiecki  Instrument Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019

Wartość zadania: 39 360,48 zł

Dofinansowanie: 10 000 zł

 

9. Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce

Oś priorytetowa VIII – Rozwój rynku pracy – ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3

Wartość zadania: 1 621 117 zł

Dofinansowanie: 1 296 894 zł

 

10.Utworzenie 25 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w prowadzonym przez Miasto Żłobku Miejskim w Ostrołęce „MALUCH+” 2020

Projekt ze środków finansowych Funduszu Prac

Wartość zadania: 1 103 876,99 zł

Dofinansowanie: 284 151,39 zł

 

11.Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie miasta Ostrołęki

Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020 

Wartość zadania: 180 072 zł

Dofinansowanie: 180 072 zł

 

12.Przebudowa boiska sportowego w Parku Miejskim w Ostrołęce

Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020

Wartość zadania: 199 747,19 zł

Dofinansowanie: 90 000,00 zł

 

13.Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Miasto uzyskało wsparcie na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 4 246 387,00 zł

Środki finansowe wykorzystano na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

-„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2538W w odcinku ul. gen. Zygmunta Padlewskiego i ul. Zygmunta Sierakowskiego w Ostrołęce” – 2 735 795,64 zł

– „Remont budynku przy ul. Bogusławskiego 4 dla potrzeb Centrum Aktywności Seniorów” – 1 510 591,36 zł

 

14. Remont i wyposażenie „Domu Działkowca” – Rodzinny Ogród Działkowy „ENERGETYK”

Mazowiecki  Instrument Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020

Wartość zadania: 26 102,01 zł

Dofinansowanie: 10 000 zł

 

15. Naprawa drogi dojazdowej do: działek, parkingów i biura w ROD „Bemowo” – Rodzinny Ogród Działkowy „BEMOWO”

Mazowiecki  Instrument  Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020

Wartość zadania: 25 387 zł

Dofinansowanie: 10 000 zł

 

16. Przebudowa instalacji wodociągowej II etap- Rodzinny Ogród Działkowy „CZECZOTKA”

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020

Wartość zadania: 45 677,44 zł

Dofinansowanie: 10 000 zł

 

17. Remont budynku Galerii w Ostrołęce

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V – Gospodarka przyjazna środowisku –  Dziedzictwo kulturowe

Wartość zadania: 3 769 950 zł

Dofinansowanie: 999 803 zł

 

18. Zagospodarowanie nabrzeży rzeki Narew w granicach administracyjnych Miasta Ostrołęki

Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

Wartość zadania: 8 500 000 zł

Dofinansowanie: 4 000 000 zł

 

19. Rewitalizacja terenu wspólnego ROD „PODRĘŻEWO”

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021

Wartość zadania: 4 083,29 zł

Dofinansowanie: 1 632,88 zł

 

20. Modernizacja „Domu Działkowca”

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021

Wartość zadania: 49 700 zł

Dofinansowanie: 10 000 zł

 

21. Budowa drogi gminnej nr 510164W – ulicy Nadnarwiańskiej w Ostrołęce

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Wartość zadania: 1 751 266,40 zł
Dofinansowanie: 667 197,57 zł

 

22.Budowa ul. Natury wraz z połączeniem z ul. Arkadiusza Gołasia

Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

Wartość zadania: 6 700 000 zł

Dofinansowanie: 4 000 000 zł

 

23.Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Z. Żebrowskiego oraz Przebudowa ul. Brata Zenona Żebrowskiego wraz przebudową ronda Zbawiciela Świata

Rezerwa subwencji ogólnej

Przebudowa ul. Goworowskiej wraz z wykonaniem ronda na skrzyżowaniu z ul. Pomian i ul. Brata Żebrowskiego

Wartość zadania: 7 083 727 zł

Dofinansowanie: 3 612 727 zł

Przebudowa ul. Brata Zenona Żebrowskiego wraz przebudową ronda Zbawiciela Świata

Wartość zadania: 2 970 164 zł

Dofinansowanie: 1 537 273 zł

 

24. Zakup urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania w ROD „PODRĘŻEWO”

Mazowsze dla działkowców 2022

Wartość zadania: 7 130 zł

Dofinansowanie: 2 000 zł

 

25. Remont budynku gospodarczego – sortowni i magazynu odpadów

Mazowsze dla działkowców 2022

Wartość zadania: 49 850 zł

Dofinansowanie: 19 940 zł

 

26. Budowa nowej studni wraz z siecią wodociągową – etap I

Mazowsze dla działkowców 2022

Wartość zadania: 48 093 zł

Dofinansowanie:: 19 237 zł

 

27. Bezpieczne Miasto – modernizacja i rozbudowa systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w Ostrołęce

Rządowy Program Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024.

Wartość zadania: 105 250 zł

Dofinansowanie: 100 000 zł

 

28.Cyfrowa Gmina – projekt grantowy

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V

Wartość zadania: 133 010,86 zł 

Dofinansowanie: 100 000 zł

 

29.Przebudowa oświetlenia w ulicy gen. W. Sikorskiego w Ostrołęce

Mazowsze dla klimatu 2022

Wartość zadania: 461 000 zł

Dofinansowanie: 100 000 zł

 

30.Budowa boiska sportowego przy ul. ppłk. Łukasza Cieplińskiego „Pługa” w Ostrołęce

Mazowsze dla sportu 2022

Wartość zadania: 719 361 zł

Dofinansowanie: 300 000 zł

 

31.Zakup elementów systemu monitorowania zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta Ostrołęki

Mazowsze dla czystego powietrza 2022

Wartość zadania: 153 504 zł

Dofinansowanie: 76 752 zł

 

32.Ostrołęcki Festiwal Filmów Młodzieżowych

Mazowsze dla Młodzieży

Wartość zadania: 10 000 zł
Dofinansowanie: 9 000 zł

 

33.Świadomie po zdrowie z Radą Seniorów w Ostrołęce

Budżet Województwa Mazowieckiego – Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów

Wartość zadania: 23 684,60 zł

Dofinansowanie: 19 200 zł

 

34.SPORTowe Leśne DLA MŁODZIeży w Ostrołęce

Mazowsze dla Sportu 2023

Wartość zadania: 531 981,45 zł

Dofinansowanie: 297 425 zł 

 

35.Budowa ul. Ostrołęckich Harcerzy oraz ul. ppłk. Łukasza Cieplińskiego „Pługa” w Ostrołęce

Rządowy Fundusz Polski Ład

Wartość zadania: 13 435 121,08 zł

Dofinansowanie: 4 750 000 zł

 

36.Ostrołęcki Dzień Młodzieży

Mazowsze dla Młodzieży

Wartość zadania: 29 496 zł

Dofinansowanie: 25 000 zł

 

37.Świadomie po zdrowie z Radą Seniorów w Ostrołęce – II edycja

Mazowsze dla Seniorów 2023

Wartość zadania: 38 000 zł

Dofinansowanie: 29 997,20 zł

 

38.Aktywna jesień – bezpieczna i zdrowa zima

Mazowsze dla Seniorów 2023

Wartość zadania: 37 999,60 zł

Dofinansowanie: 29 996,88 zł

 

39.Budowa ulicy 5 Pułku Ułanów w Ostrołęce

Rządowy Fundusz Polski Ład

Dofinansowanie: 1 995 000 zł

 

40.Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. R. Traugutta w Ostrołęce

Rządowy Fundusz Polski Ład

Dofinansowanie: 7 965 000 zł

 

41.Budowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Ostrołęce

Rządowy Fundusz Polski Ład 

Dofinansowanie: 22 500 000 zł

 

42.Przebudowa stadionu lekkoatletycznego z bieżnią okrężną długości 400 m przy ul. Wincentego Witosa w Ostrołęce – obiekt certyfikowany

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Dofinansowanie: 2 361 400 zł

 

43.Dobudowa dźwigu platformowego przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Ostrołęce

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dofinansowanie: 178 643,99 zł

 

44.Remont Alei ks. J. Popiełuszki wraz z rondem im. Honorowych Dawców Krwi w Ostrołęce

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Wartość zadania: 1 572 977,52 zł

Dofinansowanie: 772 706,62 zł

 

45.Budowa boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowego przy ul. W. Witosa w Ostrołęce

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Dofinansowanie: 856 900 zł

 

46.Budowa południowej obwodnicy miasta Ostrołęki wraz z budową obiektu mostowego przez rzekę Narew

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Dofinansowanie: 60 000 000 zł

 

47.Zakup wyposażenia służącego do rekreacji i integracji społecznej

Mazowsze dla działkowców 2023

Wartość zadania: 3 309,98 zł

Dofinansowanie: 1 323,99 zł

 

48.Modernizacja zasilania elektrycznego pomp wodociągowych

Mazowsze dla działkowców 2023

Wartość zadania: 9 900 zł

Dofinansowanie: 19 960 zł

 

49.Przebudowa instalacji wodociągowej – etap III

Mazowsze dla działkowców 2023

Wartość zadania: 50 000 zł

Dofinansowanie: 20 000 zł

 

50.Modernizacja Hydroforni i regulacja kanału doprowadzającego wodę

Mazowsze dla działkowców 2023

Wartość zadania: 39 700 zł

Dofinansowanie: 15 880  zł

 

51.Czyszczenie ulic na mokro na terenie Miasta Ostrołęki

Mazowsze dla czystego powietrza 2023

Wartość zadania: 272 030,10 zł

Dofinansowanie: 200 000 zł

 

52.Budowa Zespołu Przedszkolnego Nr 2 w Ostrołęce przy ul. Ks. Franciszka Blachnickiego

Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

Wartość zadania: 6 700 000 zł

Dofinansowanie: 4 000 000 zł

 

53.Prace konserwatorskie przy elewacji kościoła i plebanii oraz malowanie ścian wewnątrz kościoła p.w. św. Wojciecha B. M. w Ostrołęce

Rządowy Programu Odbudowy Zabytków

Wartość zadania: 1 000 000 zł

Dofinansowanie: 980 000 zł

 

54.Zakup autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wartość zadania: 14 117 000 zł 

Dofinansowanie: 9 481 058 zł 

 

55.Przebudowa drogi powiatowej nr 2539W – ul. Słonecznej w Ostrołęce

Rezerwa subwencji ogólnej

Wartość projektu: 5 043 655 zł

Dofinansowanie: 2 500 000 zł

 

56.Przebudowa drogi wewnętrznej pomiędzy blokami przy ul. Krańcowej 1, 1a, 1c, 1h w Ostrołęce wraz z towarzysząca infrastruktura techniczną.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Wartość zadania: 2 257 984,12 zł

Dofinansowanie: 1 128 517,06 zł

 

57.Zakup i montaż wyposażenia sceny w Ostrołęckim Centrum Kultury

Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych

Dofinansowanie: 200 000 zł

 

58.Dofinansowanie projektów realizowanych na terenie ROD Czeczotka, Rod Energetyk, ROD Bemowo i ROD Słoneczny

Mazowsze dla działkowców

Dofinansowanie: 76 000 zł

 

59.Turniej piłki siatkowej o Puchar Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęki

Mazowsze dla młodzieży

Dofinansowanie: 4 999,50 zł

 

60.Czyszczenie ulic na mokro na terenie Miasta Ostrołęki

Mazowsze dla czystego powietrza

Dofinansowanie: 200 000 zł

 

61.Zapobieganie bezdomności zwierząt

Mazowsze dla zwierząt

Dofinansowanie: 15 950 zł

 

62.Życie nie musi być nudne – żyj z pasją i aktywnie

Mazowsze dla seniorów

Dofinansowanie: 40 000 zł

 

63.Budowa boiska przy ul. Łęczysk w Ostrołęce

Mazowsze dla sportu

Dofinansowanie: 226 406 zł

 

64.Modernizacja strażnicy dla jednostki OSP

Mazowsze dla straży pożarnych

Dofinansowanie: 24 733 zł

 

65. Wykonanie na cmentarzu parafialnym mogiły wojennej pięciu żołnierzy podziemia niepodległościowego zamordowanych w 1946 r.

Budżet Wojewodztwa Mazowieckiego

Dofinansowanie: 34 000 zł

 

66. Bezpieczna i komfortowa jazda po Ostrołęce – zakup miejskich stacji napraw rowerów

Program „WzMOCnij Swoje Otoczenie” – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Dofinansowanie: 20 000 zł 

 

67. Program „Lokalny Animator Sportu”

Ministerstwo Sportu i Turystyki 

Dofinansowanie:

Rok 2019 – 75 600 zł 

Rok 2020 – 50 400 zł

Rok 2021 – 64 800 zł 

Rok 2022 –  75 600 zł

Rok 2023 – 75 600 zł